Home > Nieuws > update: dioxinebemonstering weer op gang gebracht

update: dioxinebemonstering weer op gang gebracht (02-05-2016)

Update 2-5-2016, 16.15 uur:

Op aanwijzing van Environnenent hebben een medewerker van de FUMO en de gemeente de dioxineapparatuur weer aan de gang gebracht.  Sinds  ca. 15.30 uur vindt weer dioxinebemonstering plaats. Naar de oorzaak waarom de bemonstering heeft stilgelegen, wordt nog gezocht. Aanleiding lijkt te zijn een spanningspiek als gevolg van een stroomstoring door werkzaamheden elders.

Update 2-5-2016, 13.55 uur:

De gemeente, die samen met de provincie verantwoordelijk is voor de dioxinebemonstering, heeft Environnement opdracht gegeven er zo snel mogelijk voor te zorgen dat de meetapparatuur voor de bemonstering weer wordt opgestart.  Daarbij heeft ze Environnement op haar verantwoordelijkheid gewezen. Ze heeft het bedrijf nadrukkelijk gevraagd onderzoek te doen waarom de apparatuur na stroomuitval weer niet opnieuw is opgestart en maatregelen te treffen ter voorkoming ervan.

2-5-2016, 11.30 uur:

Externe stroomstoring treft dioxinemeter REC

Zojuist was er een stroomstoring op het openbare elektriciteitsnet. Ook de REC werd hierdoor getroffen. De installatie is hiertegen bestand maar hierdoor is de externe meetapparatuur (van Environnement) die de dioxinebemonstering regelt weer uitgevallen. De FUMO is ingelicht en is verzocht om het probleem zo snel mogelijk te laten herstellen zodat de metingen weer worden hervat.

De installatie is bestand tegen stroomstoringen, dit wordt jaarlijks meerdere malen getest. Het proces was even ontregeld maar meteen daarna weer stabiel. Ook de luchtemissies hebben geen nadelige gevolgen ondervonden en bleven netjes binnen de normen.

Bron: website Omrin

Snel naar

De Provincie

Informatie en veel gestelde vragen over de milieuvergunning, emissiewaarden etc.


Omrin

Informatie en veel gestelde vragen over de centrale, actuele uitstoot etc. 


De GGD Fryslân

Informatie en veel gestelde vragen over de volksgezondheid, dioxines etc.