Home > Nieuws > Evaluatie LKO en andere onderzoeken

Evaluatie LKO en andere onderzoeken (15-03-2018)

Dit item is verlopen op 05-03-2022.

De afgelopen jaren is door veel organisaties gewerkt aan het luchtkwaliteitsonderzoek in Harlingen en maatregelen ter verbetering van de emissie van de Reststoffen Energiecentrale (de REC) in Harlingen.

Aanleiding en doel evaluatie

Een aantal onderzoeken is inmiddels afgerond. Andere onderzoeken zijn in een afrondende fase beland. Doel van deze evaluatie is om de stand van zaken van de actiepunten uit de diverse overleggen te benoemen en vervolgens een conclusie trekken over nut en noodzaak van de voortzetting van activiteiten en de verschillende overleggroepen. In deze notitie wordt allereerst de aanleiding weergegeven voor het ontstaan van de diverse overleggroepen en wat de rollen van de overleggroepen zijn. Vervolgens wordt de stand van zaken van de actiepunten op een rijtje gezet. Tot slot volgen de conclusies en vervolgstappen.

Download

Snel naar

De Provincie

Informatie en veel gestelde vragen over de milieuvergunning, emissiewaarden etc.


Omrin

Informatie en veel gestelde vragen over de centrale, actuele uitstoot etc. 


De GGD Fryslân

Informatie en veel gestelde vragen over de volksgezondheid, dioxines etc.