Home > Nieuws > Eric ter Keurs nieuwe voorzitter van de Begeleidingsgroep Harlingen

Eric ter Keurs nieuwe voorzitter van de Begeleidingsgroep Harlingen (18-10-2016)

Met ingang van 1 december 2016 zal oud-burgemeester van Tytsjerksteradiel, de heer E. ter Keurs het voorzitterschap van de Begeleidingsgroep Luchtkwaliteit Harlingen overnemen van de heer P.L. Polhuis. In deze Begeleidingsgroep, die adviseert over onderzoeken naar de luchtkwaliteit in Harlingen e.o., zitten diverse deskundigen en vertegenwoordigers vanuit de bevolking. De Begeleidingsgroep heeft ingestemd met zijn benoeming.

Constructieve samenwerking

De heer P.L. Polhuis heeft het voorzitterschap bekleed sinds augustus 2014. Hij legt het voorzitterschap neer omdat zijn recente benoeming in het College van de Noordelijke Rekenkamer niet verenigbaar is met het voorzitterschap van de Begeleidingsgroep. De heer Polhuis kijkt terug op een constructieve samenwerking in de afgelopen twee jaren.   

Snel naar

De Provincie

Informatie en veel gestelde vragen over de milieuvergunning, emissiewaarden etc.


Omrin

Informatie en veel gestelde vragen over de centrale, actuele uitstoot etc. 


De GGD Fryslân

Informatie en veel gestelde vragen over de volksgezondheid, dioxines etc.