Home > Nieuws > Dioxinemeting REC gaat jaar langer door

Dioxinemeting REC gaat jaar langer door (20-09-2016)

De continue meting van dioxines bij de REC in Harlingen gaat het komende jaar door. Gedeputeerde Staten van Fryslân en burgemeester en wethouders van Harlingen besloten vandaag een jaar langer door te gaan met de meting. Ook Omrin wil de meting voortzetten. De partijen die werken aan verbetering van de REC, willen dat vooral om het effect van doorgevoerde maatregelen te kunnen beoordelen. De continue dioxinemeting gaat nu door tot augustus 2017.

Bijdrage in het verbeteringstraject

Het meten van de dioxine-uitstoot duurde in eerste instantie een jaar en liep tot afgelopen augustus. De continue dioxinemeting heeft een flinke bijdrage geleverd in het verbeteringstraject van de REC doordat het belangrijke knelpunten zichtbaar maakte. Dat heeft geleid tot een pakket aan maatregelen om die knelpunten op te lossen. Een deel daarvan is doorgevoerd.

Geen juridische status

De meetresultaten hebben geen juridische status. De provincie kan dus op basis van de gemeten waardes geen boete opleggen. Dat komt omdat deze methode niet is vastgelegd in wet- en regelgeving en niet is vastgelegd in de vergunning. Wel kan de provincie nader onderzoek laten doen bij verhoogde waardes. Daardoor kunnen eventuele tekortkomingen aan het licht komen, zodat die opgelost kunnen worden.

Vervolg

Volgend jaar bekijken de betrokken partijen of de dioxinemeting na augustus 2017 nog langer door moet gaan.

Download een informatiebrief aan de Provinciale Staten

Snel naar

De Provincie

Informatie en veel gestelde vragen over de milieuvergunning, emissiewaarden etc.


Omrin

Informatie en veel gestelde vragen over de centrale, actuele uitstoot etc. 


De GGD Fryslân

Informatie en veel gestelde vragen over de volksgezondheid, dioxines etc.