Home > Nieuws > Brief van het College van B&W aan de Omrin

Brief van het College van B&W aan de Omrin (26-04-2016)

Op 26 april 2016 heeft het College van B&W een brief gestuurd aan Omrin. In de brief geeft de gemeente aan het onbegrijpelijk en niet acceptabel te vinden dat Omrin de gemeente niet meteen heeft geïnformeerd over de vrijgekomen stofwolk. Daarnaast stelt het College dat het uiterst pijnlijk is dat de apparatuur voor de continue dioxinemeting niet is opgestart, dat dit in de toekomst absoluut voorkomen moet worden en dat Omrin een prominente rol heeft waar het het signaleren van storingen in de apparatuur betreft. 

Lees de gehele brief: 

Snel naar

De Provincie

Informatie en veel gestelde vragen over de milieuvergunning, emissiewaarden etc.


Omrin

Informatie en veel gestelde vragen over de centrale, actuele uitstoot etc. 


De GGD Fryslân

Informatie en veel gestelde vragen over de volksgezondheid, dioxines etc.