Home > Nieuws > Aangepast feitenrelaas storingen september + feitenrelaas storing 10 oktober

Aangepast feitenrelaas storingen september + feitenrelaas storing 10 oktober (16-11-2016)

Dit item is verlopen op 05-11-2022.

Het feitenrelaas van de FUMO over de storingen die in september hebben plaatsgevonden is op 8 november j.l. besproken tussen Omrin, FUMO en de heren Vollenbroek en Arkenbout. Dit is voor de FUMO aanleiding om haar relaas op enkele punten aan te passen dan wel aan te vullen.

U vindt de laatste versie van het relaas, en daarin de gearceerde aanpassingen, in het document dat u hieronder kunt downloaden. Daarnaast treft u hieronder het feitenrelaas van de Fumo aan over de storing bij de REC op 10 oktober.

Download

Snel naar

De Provincie

Informatie en veel gestelde vragen over de milieuvergunning, emissiewaarden etc.


Omrin

Informatie en veel gestelde vragen over de centrale, actuele uitstoot etc. 


De GGD Fryslân

Informatie en veel gestelde vragen over de volksgezondheid, dioxines etc.