Home > Nieuws

Nieuws

 • REC stoot opnieuw stofwolk uit

  (22-04-2016)

  Bij de opstart van de REC op donderdag 21 april is korte tijd stof vrijgekomen. De stofwolk was enkele minuten zichtbaar. Voor de opstart is de installatie via het doekenfilter gespoeld. Hoe er desondanks toch nog stof vrijkwam, is nog onduidelijk en wordt onderzocht.

 • Extra dioxine bemonstering bij opstart oven

  (18-04-2016)

  Sinds 1 april 2016 heeft de REC een onderhoudstop van ongeveer drie weken. Deze week  start de installatie weer op. Dat zal rond 20 april 2016 zijn.

 • Omrin komt met eerste maatregelen afvaloven

  (05-04-2016)

  De eerste maatregelen die Omrin treft om de Afvaloven in Harlingen te verbeteren, zijn bekend. Maandag 4 april stuurde de REC haar plan naar gedeputeerde Michiel Schrier. Hij verzocht de REC begin februari met een verbeterplan te komen om storingen en de effecten daarvan in de toekomst te minimaliseren. De REC komt in eerste instantie met vijf maatregelen. Daarna richt Omrin zich samen met de gemeente, provincie, Begeleidingsgroep en deskundigen nog op andere aanvullende acties.

 • Dioxinebemonstering tijdens onderhoudsstop REC

  (01-04-2016)

  Vanaf 1 april heeft de REC een onderhoudstop van ongeveer drie weken. De continue bemonstering van dioxine stopt als de oven geheel is afgekoeld en de installatie tot stilstand is gekomen. De cartouche wordt dan verwijderd en geanalyseerd.  Voordat de installatie na het groot onderhoud weer in bedrijf komt, wordt een nieuwe cartouche geplaatst.

 • Update: Storing apparaat dioxinemeting REC Harlingen is voorbij

  (21-03-2016)

  Update maandag 15.45uur: De storing in de dioxine-meting apparatuur is op maandag 21 maart opgelost. De continue-meting draait weer zoals het moet. 

 • Antwoorden Vollenbroek op vragen van de raad

  (23-02-2016)

  In aanloop naar de informatieve raadsvergadering over de REC op 22 februari hebben verschillende raadsfracties vragen gesteld. De heer Vollenbroek geeft antwoord op de gestelde vragen. 

 • Verspreidingsberekening dioxine-belasting in de omgeving van de REC

  (22-02-2016)

  In opdracht van de provincie Fryslan heeft adviesbureau Witteveen en Bos een verpreidingsberekening gemaakt van de dioxine-belasting in de omgeving van de REC ten gevolge van de storing op 1 en 2 oktober 2015. De GGD heeft deze rapportage betrokken bij haar beoordeling van mogelijke gezondheidsrisico’s.

 • Brief aan Provinciale Staten met informatie met betrekking tot REC Harlingen

  (22-02-2016)

  Op 22 februari zijn de leden van de Provinciale Staten van Fryslân geïnformeerd over de REC Harlingen.

  Lees hier deze brief met bijbehorende bijlagen.

 • Dioxines in grasmonsters omgeving REC niet hoger dan elders

  (16-02-2016)

  De verhoogde dioxine-uitstoot van de REC in oktober heeft geen aantoonbare invloed gehad op de hoeveelheid dioxines in de omgeving. Dit blijkt uit de analyses van grasmonsters die het RIVM in de omgeving van de REC heeft genomen.  Ook heeft het RIVM  geen aanwijzingen gevonden dat er herhaaldelijk of langdurig veel dioxines neergeslagen zijn.  Ook volgens de GGD wijzen de uitslagen er niet op dat de REC in de afgelopen jaren veel dioxines heeft verspreid.

 • Dioxinemeting zesde periode met reacties van de FUMO en de BG

  (12-02-2016)

  De meetresultaten van de dioxinemeting over de periode van 23 december 2015 tot en met 21 janauri 2016 (zesde periode) zijn bekend. De reacties van de FUMO en de BG kunt u hieronder lezen.

Archief

Snel naar

De Provincie

Informatie en veel gestelde vragen over de milieuvergunning, emissiewaarden etc.


Omrin

Informatie en veel gestelde vragen over de centrale, actuele uitstoot etc. 


De GGD Fryslân

Informatie en veel gestelde vragen over de volksgezondheid, dioxines etc.