Home > Nieuws

Nieuws

 • Feitenrelaas storingen 9, 10, 15 en 24 september 2016 bij de REC

  (24-10-2016)

  update (16-11-2016): Het feitenrelaas van de FUMO over de storingen die in september hebben plaatsgevonden is op 8 november j.l. besproken tussen Omrin, FUMO en de heren Vollenbroek en Arkenbout. Dit is voor de FUMO aanleiding om haar relaas op enkele punten aan te passen dan wel aan te vullen.

 • Eric ter Keurs nieuwe voorzitter van de Begeleidingsgroep Harlingen

  (18-10-2016)

  Met ingang van 1 december 2016 zal oud-burgemeester van Tytsjerksteradiel, de heer E. ter Keurs het voorzitterschap van de Begeleidingsgroep Luchtkwaliteit Harlingen overnemen van de heer P.L. Polhuis. In deze Begeleidingsgroep, die adviseert over onderzoeken naar de luchtkwaliteit in Harlingen e.o., zitten diverse deskundigen en vertegenwoordigers vanuit de bevolking. De Begeleidingsgroep heeft ingestemd met zijn benoeming.

 • Testen installatie 2e turbine door middel van ‘stoomblazen’

  (10-10-2016)

  In de week van 10 t/m 13 oktober wordt bij de energiecentrale REC de stoomleiding van de 2e turbine getest. Dit gebeurt om de stoomleiding schoon te blazen. Het testen gebeurt onder hoge druk en zal op specifieke tijdstippen van maandag t/m donderdag enigszins lawaai kunnen opleveren. Lawaai dat vergeleken kan worden met het geluid van een flinke scheepshoorn.

 • Dioxinemeting REC gaat jaar langer door

  (20-09-2016)

  De continue meting van dioxines bij de REC in Harlingen gaat het komende jaar door. Gedeputeerde Staten van Fryslân en burgemeester en wethouders van Harlingen besloten vandaag een jaar langer door te gaan met de meting. Ook Omrin wil de meting voortzetten. De partijen die werken aan verbetering van de REC, willen dat vooral om het effect van doorgevoerde maatregelen te kunnen beoordelen. De continue dioxinemeting gaat nu door tot augustus 2017.

 • Software storing ID-fan

  (15-09-2016)

  Er is donderdagavond een korte softwarestoring geweest in de ID-fan bij de REC. Er is binnen het kwartier melding gemaakt aan de FUMO. Het betreft een andersoortige storing dan afgelopen zaterdag die technisch van aard was (kabelbreuk).

 • Update 11-09-2016 - Storing installatie bij de REC

  (10-09-2016)

  Update (11-09-2016): In de nacht van zaterdag op zondag is de technische storing opgelost. Het betrof een draadbreuk van een temperatuursensor in de besturing van de ID-fan. Vervolgens is er gestart met het opstarten van de installatie. Naar verwachting is de REC zondagavond weer in bedrijf.

 • update: dioxinebemonstering weer op gang gebracht

  (02-05-2016)

  Update 2-5-2016, 16.15 uur:

  Op aanwijzing van Environnenent hebben een medewerker van de FUMO en de gemeente de dioxineapparatuur weer aan de gang gebracht.  Sinds  ca. 15.30 uur vindt weer dioxinebemonstering plaats. Naar de oorzaak waarom de bemonstering heeft stilgelegen, wordt nog gezocht. Aanleiding lijkt te zijn een spanningspiek als gevolg van een stroomstoring door werkzaamheden elders.

 • Analyse van de storing van de dioxineapparatuur tijdens opstart REC

  (29-04-2016)

  Onder verantwoordelijkheid van de gemeente en de provincie voert het bedrijf Environnement bij de REC een continue dioxinemonstering uit. Tijdens het opstarten van de REC op 21 april is de bemonsteringsapparatuur niet ingeschakeld. Het bedrijf Environnement heeft onderzocht waarom de apparatuur niet is ingeschakeld.

 • Brief van het College van B&W aan de Omrin

  (26-04-2016)

  Op 26 april 2016 heeft het College van B&W een brief gestuurd aan Omrin. In de brief geeft de gemeente aan het onbegrijpelijk en niet acceptabel te vinden dat Omrin de gemeente niet meteen heeft geïnformeerd over de vrijgekomen stofwolk. Daarnaast stelt het College dat het uiterst pijnlijk is dat de apparatuur voor de continue dioxinemeting niet is opgestart, dat dit in de toekomst absoluut voorkomen moet worden en dat Omrin een prominente rol heeft waar het het signaleren van storingen in de apparatuur betreft. 

 • Dioxinemeetapparatuur voor continue bemonstering

  (25-04-2016)

  Update (26 april)
  Vandaag heeft het Duitse bedrijf Environnement de bemonstering weer ingeschakeld. Dit betekent dat de continue dioxinemeting weer werkt. 

Archief

Snel naar

De Provincie

Informatie en veel gestelde vragen over de milieuvergunning, emissiewaarden etc.


Omrin

Informatie en veel gestelde vragen over de centrale, actuele uitstoot etc. 


De GGD Fryslân

Informatie en veel gestelde vragen over de volksgezondheid, dioxines etc.