Home > Inwoners > Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

 • Wat is het?

  Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of bedrijfspand hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen.

 • Hoe werkt het?

  Of u een omgevingsvergunning nodig hebt, hangt af van wat u gaat (ver)bouwen. U hebt bijvoorbeeld altijd een omgevingsvergunning nodig als gaat bouwen of verbouwen aan een monument en als er sprake is van asbest. Voorbeelden van activiteiten waarbij u misschien een omgevingsvergunning nodig hebt zijn:

  • Het bouwen of verbouwen van een bouwwerk (zoals een huis);
  • Het verwijderen van asbest uit een woning;
  • Het slopen van een bouwwerk in beschermd stads- of dorpsgezicht;
  • Het veranderen van een gemeentelijk of provinciaal monument, of het verbouwen of slopen van een monument;
  • Het aanleggen van een weg;
  • Het maken van een uitweg (of uitrit) op de gemeentelijke of provinciale weg;
  • Het aanbrengen van een alarminstallatie aan een onroerende zaak (zoals een fabriek, kantoor of huis);
  • Het maken en aanbrengen van reclame (zoals een reclamebord) of dit als eigenaar toestaan;
  • Het plaatsen van een antenne of schotelantenne;
  • Het kappen van een boom of vellen van een houtopstand;
  • Het oprichten of veranderen van een bedrijf;
  • Gebruik van een perceel in afwijking van het bestemmingsplan.

  In andere gevallen is een melding voldoende.

  Wat moet ik meenemen?

  Het hangt af van uw bouwplan welke documenten en gegevens u nodig hebt. De gemeente kan nog om aanvullende informatie vragen. Zorg ervoor dat u tekeningen meestuurt die de huidige situatie én nieuwe situatie tonen. Stuur één of meer van de volgende gegevens:

  • Constructieberekening of constructieve tekening;
  • Plattegronden van de verdiepingen van het bouwwerk (schaal 1:100);
  • Situatietekening (schaal 1:1000 tot 1:1500);
  • Tekening van de gevelaanzichten (schaal 1:100);
  • Dwarsdoorsneden en lengtedoorsneden (schaal 1:100);
  • Details over het uiterlijk van het bouwwerk.

 • Wat moet ik doen?

  Controleer altijd of u een vergunning moet hebben vóórdat u gaat bouwen! U kunt dit controleren via www.omgevingsloket.nl. U ziet dan of u wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen of dat u een melding moet doen. Als particulier kunt u uw aanvraag direct digitaal indienen met uw DigiD inlogcode. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten. U stuurt het dan per post naar de gemeente. Als bedrijf kunt u de aanvraag alleen digitaal indienen. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig.

  Overleg bij twijfel altijd eerst met de gemeente.

  Hoe vraag ik een omgevingsvergunning aan?

  • Vul het aanvraagformulier volledig in;
  • Stuur het met de benodigde documenten digitaal of per post naar de gemeente;
  • U krijgt een ontvangstbevestiging van de gemeente;
  • Is uw aanvraag niet compleet dan krijgt u hierover bericht van de gemeente. Vul de aanvraag dan alsnog volledig in. Doet u dit niet dan behandelt de gemeente uw aanvraag niet;
  • Binnen 8 weken na ontvangst beslist de gemeente of u de vergunning krijgt.

  Bij ingewikkelde aanvragen gaat het anders. De gemeente legt dan het ontwerpbesluit over de omgevingsvergunning voor 6 weken ter inzage. Iedereen kan  het besluit bekijken en hierop reageren. Heeft de gemeente na de inzageperiode het besluit genomen? Dan kunnen belanghebbenden binnen 6 weken in beroep gaan bij de rechtbank. U bent in ieder geval belanghebbende als u op tijd hebt gereageerd op het ontwerpbesluit.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag? Dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Daarna kunt u eventueel nog in beroep gaan bij de rechter.

 • Te downloaden

 • Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met het Klantcontactcentrum van de gemeente Harlingen.

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Openingstijden Klantencontactcentrum

Telefonisch bereikbaar
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur
vr 8:30 - 12:30 uur
Telefonisch: 14 0517

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur

Telefonisch: 14 0517

Inloopspreekuur Gebiedsteam
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
MFC 't Vierkant

Afspraak maken

Contactformulier