Home > Inwoners > Milieu, vergunning of melding

Milieu, vergunning of melding

 • Wat is het?

  Start u een nieuw bedrijf of wijzigt u een bestaand bedrijf of breidt u deze uit? Het kan zijn dat u melding moet doen of een omgevingsvergunning (eerder milieuvergunning) nodig hebt. Via Omgevingsloket online kunt u een vergunningcheck doen.

 • Hoe werkt het?

  Uw bedrijf heeft te maken met milieuregels voor bijvoorbeeld:

  • geluid
  • energie
  • afvalstoffen
  • lucht
  • bodemgebruik¬†

  Het Activiteitenbesluit bepaalt welke melding u moet doen of welke vergunning u moet aanvragen. Er zijn drie typen bedrijven.

  Type A: geen melding en geen vergunning

  De activiteiten van uw bedrijf hebben geen of weinig gevolgen voor het milieu. U hoeft geen melding te doen of een vergunning aan te vragen.

  Type B: melding

  De activiteiten van uw bedrijf hebben veel gevolgen voor het milieu. U moet een melding Activiteitenbesluit doen bij de gemeente. U moet dit doen voor het starten, wijzigen of uitbreiden van uw bedrijf.

  Type C: vergunning

  De activiteiten van uw bedrijf hebben op grote schaal gevolgen voor het milieu. U hebt een vergunning nodig.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt vooraf controleren of u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen. Of u een melding moet doen of vergunning nodig hebt, kunt u nagaan via de Activiteitenbesluit Internetmodule (AIM). Meestal is het doen van melding via de AIM afdoende. Als blijkt dat u toch een vergunning nodig hebt, dan kunt u deze direct via het Omgevingsloket aanvragen. Hiervoor hebt u eHerkenning nodig.

  Vooroverleg

  Om te voorkomen dat de gemeente uw aanvraag niet in behandeling neemt of u een vergunning weigert, is het belangrijk om goed met de gemeente over uw plannen te overleggen. Deze belangrijke fase in de procedure heet het vooroverleg. Neemt u daarom bij uw bedrijfsplannen in een zo vroeg mogelijk stadium contact op met de gemeente.

  Als u een melding moet doen

  • Dien de melding in. Zodra u alle vragen hebt beantwoord, komt u in een samenvattend scherm waarin u het voor u geldende voorschriftenpakket kunt downloaden,
  • De gemeente beoordeelt de melding op volledigheid en vraagt u eventueel om aanvullende gegevens,
  • De gemeente publiceert de melding.

  Als u een omgevingsvergunning milieu aan moet vragen

  Het is verstandig om voordat u de vergunning aanvraagt eerst het concept te bespreken met de gemeente. Vraag na bespreking de omgevingsvergunning aan via Omgevingsloket online. Hiervoor hebt u eHerkenning nodig. Vul het aanvraagformulier volledig in en stuur het met de benodigde documenten naar de gemeente. U krijgt dan een ontvangstbevestiging. Hierin staat wat de te volgen procedure is. Nadat de gemeente heeft beslist, krijgt u vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

  Na ontvangst van uw aanvraag om een omgevingsvergunning beslist de gemeente binnen 8 weken. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd. Dit is de korte (reguliere) procedure.

  Voor complexe aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Dit is de uitgebreide procedure.

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Openingstijden Klantencontactcentrum

Telefonisch bereikbaar
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur
vr 8:30 - 12:30 uur
Telefonisch: 14 0517

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur

Telefonisch: 14 0517

Inloopspreekuur Gebiedsteam
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
MFC 't Vierkant

Afspraak maken

Contactformulier