Home > Inwoners > Geboorte, aangifte

Geboorte, aangifte

 • Wat is het?

  • Aangifte doen van de geboorte van een kind is verplicht.
  • Hebt u net een kind gekregen en is het in Nederland geboren? Dan moet u dit aangeven bij de gemeente waar het is geboren.
 • Hoe werkt het?

  De volgende personen kunnen de geboorte van een kind aangeven:

  • De (juridische) vader of (juridische) moeder moet aangifte doen van de geboorte van hun kind.
  • Kunnen zij geen aangifte doen? Dan moet iemand het doen die aanwezig was bij de geboorte. Dit kan een familielid zijn, de verloskundige, arts of kraamverzorgende.
  • Soms is er niemand aanwezig bij de geboorte en kan de moeder zelf geen aangifte doen. Dan moet een medebewoner van de woning waar het kind is geboren aangifte doen. Of het hoofd van het ziekenhuis of de kliniek waar het kind is geboren.
  • Is er niemand die de aangifte mag doen? Dan doet de burgemeester of een door hem aangewezen ambtenaar aangifte.

  De gemeente maakt een geboorteakte op van elke geboorte die aangegeven wordt. In de geboorteakte staan de voornaam of voornamen en de achternaam van het kind. Ook de namen van de ouders, de geboortedatum, -tijd en -plaats staan erin. U kunt een afschrift of uittreksel van de geboorteakte krijgen.

 • Wat moet ik doen?

  Binnen 3 dagen na geboorte van uw kind, doet u aangifte bij de gemeente. U moet daarvoor een aantal zaken meenemen:

  • Geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet,
  • Geldig identiteitsbewijs van de moeder,
  • Verklaring van de arts of verloskundige (niet verplicht),
  • Trouwboekje (niet verplicht),
  • Een erkenningsakte ongeboren kind (als u zo'n akte hebt),
  • Een akte van naamskeuze (als u zo'n akte hebt).

  Kind geboren in lesbische relatie

  De moeder en duomoeder die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben nemen een verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (alleen nodig als de donor anoniem is) mee voor de aangifte.

  Wanneer aangifte doen?

  Op zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag kunt u geen aangifte doen. Daarom mag u soms ook iets later aangifte doen. Hieronder ziet u wat de laatste dag is waarop u aangifte kunt doen:

  • Kind maandag geboren: laatste aangiftedag donderdag,
  • Kind dinsdag geboren: laatste aangiftedag vrijdag,
  • Kind woensdag geboren: laatste aangiftedag maandag,
  • Kind donderdag geboren: laatste aangiftedag maandag,
  • Kind vrijdag geboren: laatste aangiftedag dinsdag,
  • Kind zaterdag geboren: laatste aangiftedag dinsdag,
  • Kind zondag geboren: laatste aangiftedag woensdag.

  Doet u later aangifte? Dan meldt de gemeente dit aan de officier van justitie.

 • Meer informatie

  Keuze achternaam

  Als ouders bepaalt u welke achternaam uw kind krijgt. U kunt alleen bij uw eerste kind de achternaam kiezen. Dit kunt u vóór de geboorte doen of bij de geboorteaangifte. Alle volgende kinderen uit het gezin krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind.

  Andere nationaliteit

  Heeft uw pasgeboren kind niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u misschien niet zelf bepalen welke achternaam uw kind krijgt. Dit hangt af van het namenrecht van het land waarvan uw kind de nationaliteit heeft. Vraag hiernaar bij de ambassade of het consulaat.

  Geboorteaangifte na overlijden

  Heeft uw kind enige tijd geleefd na de bevalling, maar is het voor de geboorteaangifte overleden? Dan wordt eerst een geboorteakte opgemaakt (in de gemeente waar het kind is geboren). Daarna wordt een overlijdensakte opgemaakt (in de gemeente waar het kind is overleden).

  Levenloos geboren kind

  Komt een baby levenloos ter wereld? Dan kunt u als ouder bij de gemeente een akte van geboorte (levenloos) laten opmaken.

  Het opmaken van de akte van geboorte (levenloos) is niet afhankelijk van de duur van de zwangerschap. De akte komt inhoudelijk overeen met een geboorteakte en wordt ondertekend door de aangever. Daarna wordt de akte opgenomen in het overlijdensregister.

  De akte van geboorte (levenloos) is een officiële erkenning dat het kind ter wereld is gekomen. En geldt als officieel bewijs.

  Ook mogen de ouders als het om een eerstgeborene gaat, de achternaam van hun kind kiezen. Dat kan de achternaam van de vader of van de moeder zijn. De naamskeuze is niet bindend voor volgende kinderen.

  Neem voor meer informatie contact op met het Klantcontactcentrum van de gemeente Harlingen.

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Openingstijden Klantencontactcentrum

Telefonisch bereikbaar
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur
vr 8:30 - 12:30 uur
Telefonisch: 14 0517

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur

Telefonisch: 14 0517

Inloopspreekuur Gebiedsteam
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
MFC 't Vierkant

Afspraak maken

Contactformulier

Tall Ships Races 2018