Home > Inwoners > Buurtpreventie

Buurtpreventie

 • Wat is het?

  Buurtpreventie start met een WhatsApp-groep.WhatsApp is een applicatie om berichten, bestanden en foto´s met elkaar uit te wisselen. Om WhatsApp te kunnen gebruiken heb je een smartphone met een databundel nodig. Dan is het versturen van de berichten zelf  gratis. 

  Buurtpreventie kan naast een WhatsApp-groep uitgebreid worden met surveillance. Op willekeurige avonden en tijdstippen wordt er dan door vrijwilligers gelet op onveilige situaties in de wijk. Zo nodig worden bewoners geattendeerd op preventiemaatregelen om erger te voorkomen. Denk dan aan: het laten branden van verlichting als iemand niet thuis is, het opruimen van ladders en containers naast het huis. 

 • Hoe werkt het?

  In een WhatsApp-groep kunnen meer dan 200 deelnemers aangemeld worden. Een WhatsApp-groep kan gebruikt worden als een vorm van buurtpreventie. Via de groep wisselen bewoners van een bepaalde wijk onderling makkelijk en snel informatie uit en kunnen zij afspreken eens polshoogte te gaan nemen. Bijvoorbeeld bij opvallende personen/opvallend gedrag of een opvallende situatie. In diverse wijken in Harlingen is al zo’n groep actief.

  WhatsApp-groepen in Harlingen blijken ook goed te werken tegen allerlei vormen van criminaliteit en jeugdoverlast. Daarnaast geeft dit een verbetering van de saamhorigheid in de wijk en het verhoogt het veiligheidsgevoel bij veel bewoners. In sommige wijken is niet alleen een WhatsApp-groep actief maar wordt er ook gesurveilleerd.

 • Wat moet ik doen?

  De politie en de gemeente Harlingen werken samen aan het bevorderen en instellen van buurtpreventieprojecten. Het opstarten van buurtpreventie is altijd een samenwerking tussen politie, de gemeente en vrijwilligers uit een bepaalde wijk. Eén of twee buurtbewoner(s) regelt/regelen als ‘coördinator/beheerder’ het instellen van de WhatsApp-groep. Hij/zij onderhoudt ook de contacten met politie en gemeente.

  De spelregels:

  1. Deelnemers zijn minimaal 18 jaar.
  2. Deelnemers zijn woonachtig in de buurt waar de groep opgericht wordt.
  3. WhatsApp is een burgerinitiatief. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt. Wel onderhoudt de coördinator ‘korte lijnen’ met de politie.
  4. Verstuur een appje bij: opvallend gedrag. Bijvoorbeeld als het erop lijkt dat iemand de buurt aan het ‘verkennen’ is. Als er onbekende personen in de buurt lijken ‘rond te hangen’ op tijdstippen dat dit niet normaal is. Als een onbekende auto elke avond weer een rondje rijdt door uw buurt. Maar ook als er vernielingen worden gepleegd of als er overlast is door (groepen) jeugd.
  5. Maak je waarneming bekend. Zijn er meer mensen die dit constateren?
  6. Maak afspraken met andere deelnemers in de groep: wie spreekt de persoon eventueel aan? Doe dit bij voorkeur met twee of meer deelnemers. Doe dit alleen als je je veilig voelt: neem nooit risico’s!  In die gevallen geldt: bel 112! En doe dat zeker als er een verdachte situatie is.
  7. Laat door middel van een WhatsApp-bericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld is! Zo voorkom je een regen van 112-meldingen.
  8. Let op het taalgebruik via WhatsApp. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
  9. Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels/wetten. Dus ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig.
  10. Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.
  11. Gebruik de WhatsApp-groep alleen waar die voor bedoeld is en niet voor onderling contact en/of privéberichten.
 • Te downloaden

 • Meer informatie

  Wilt u meedoen of een groep opzetten? Heeft u vragen? Neem dan contact op met de medewerker Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Harlingen via telefoonnummer 14 0517. Voor tips over preventiemaatregelen kunt u terecht op www.politie.nl
  of op de facebookpagina Stop Woninginbraken.

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Openingstijden Klantencontactcentrum

Telefonisch bereikbaar
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur
vr 8:30 - 12:30 uur
Telefonisch: 14 0517

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur

Telefonisch: 14 0517

Inloopspreekuur Gebiedsteam
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
MFC 't Vierkant

Afspraak maken

Contactformulier

WOZ loket