Home > Inwoners > Bestemmingsplan, inzien

Bestemmingsplan, inzien

 • Wat is het?

  In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die zich daarop bevinden. Zo staat er bijvoorbeeld of een gebied een industriƫle functie of een woonfunctie heeft. Het bestemmingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

  Wilt u weten wat de bestemming van een bepaald gebied is, bijvoorbeeld omdat u wilt (ver)bouwen, dan kunt u de bestemmingsplannen inzien.

 • Hoe werkt het?

  Het kan belangrijk zijn dat u weet welke bestemming een gebied heeft. Bijvoorbeeld als u een huis gaat kopen of huren. Het bestemmingsplan biedt u antwoord op vragen zoals:

  • Mag in het gebied gebouwd of verbouwd worden?
  • Hoe mag een stuk grond gebruikt worden?
  • Mogen wegen worden aangelegd?
  • Mogen bedrijven zich vestigen in het gebied?

  Een bestemmingsplan bestaat uit:

  1. Een of meerdere verbeeldingen of plankaarten.
  2. Regels over de bebouwing en het gebruik.
  3. Een toelichting.

  Ook de provincie en het rijk kunnen bestemmingsplannen opstellen. Deze worden dan inpassingsplannen genoemd. Deze plannen kunt u ook bekijken via Ruimtelijkeplannen.nl.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt de bestemmingsplannen inzien via ruimtelijkeplannen.nl. Nog niet alle bestemmingsplannen staan daarop. De bestemmingsplannen van voor 2008 kunt u inzien bij Klantcontactcentrum in de Groenlandsvaarder (Voorstraat 35).

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Telefonisch: 14 0517

Bellen
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur,
vr 8:30 - 12:30 uur

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur telefonisch bereikbaar

Afspraak maken

Contactformulier

Subsidies

Kwaliteitshandvest 2017