Home > Inwoners > Nieuws > Agenda welstandsvergadering van dinsdag 13 maart 2018

Agenda welstandsvergadering van dinsdag 13 maart 2018 (09-03-2018)

RSS
Dit item is verlopen op 20-03-2018.

Op dinsdag 13 maart2018 vergadert de lokale welstandscommissie om 9.00 uur in de Groenlandsvaarder, spreekkamer Tromp aan de Voorstraat 35.

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Vergadering van 13-03-2018, aanvang 9.00 uur
 2. Opening door de voorzitter.
 3. Beoordeling lijst met te behandelen bouwplannen.
 4. Info ronde wie bouwplan wil toelichtten.
 5. Vaststelling duur spreekrecht.
 6. Toelichting voorzitter over de wijze waarop de plannen behandeld zullen worden.
 7. Beoordeling bouwplannen
 8. Advies commissie.
 9. Sluiting.

Te behandelen vergunningsplichtige plannen:

 1. 2017-214, Heiligeweg 6, Harlingen, het aanbrengen van markiezen en hardstenen palen, beeldbepalend pand, W17HLG085-1;
 2. 2016-238, Zeepziederstraat 2, Harlingen, het herbouwen en verbouwen van een pand na brandschade (betreft wijziging gevelbekleding, beeldbepalend pand, W16HLG014-2;
 3. 2018-057, Voorstraat 2, Harlingen, het aanbrengen van reclame, W18HLG023-1;
 4. 2018-045, De Grutto 15, Harlingen, het plaatsen van een vlaggenmast;
 5. 2018-010, plan Zuid 2e fase, Harlingen, het bouwen van 110 woningen, W18HLG007-1;
 6. 2018-071, Industrieweg 18, Harlingen, het uitbreiden van een bedrijfspand;
 7. 2018-069, Oude Trekweg, Harlingen, het bouwen van een loods;
 8. 2018-068, Horscamp 9, Harlingen, het plaatsen van 2 dakkapellen;
 9. 2018-065, P Jelles Troelstrastraat en Grettingalaan, Harlingen, het bouwen van 22 woningen,W17HLG087-1;
 10. 2017-333, Noorderhaven 47, Harlingen, het verbouwen van het pand tot een kantoor met woning,                                                                             rijksmonument nr. 20546, M17HLG115-1;
 11. 2018-070, Zuiderpier, Harlingen, het plaatsen van een fontein;

Te behandelen principe plannen:

 1. 2018-078, Almenumerweg, Harlingen, het bouwen van een brandweerkazerne;
 2. Nieuwe Willemskade 1, Harlingen, het verbouwen van een loods;

Bezoekers:

 • 9.00 uur           2016-238, Zeepziederstraat 2, Harlingen, het herbouwen en verbouwen van een pand na                                                brandschade (betreft wijziging gevelbekleding),beeldbepalend pand, W16HLG014-2;
 • 9.30 uur           2018-078, Almenumerweg, Harlingen, het bouwen van een brandweerkazerne;
 • 10.00 uur         Nieuwe Willemskade 1, Harlingen, het verbouwen van een loods;
 • 10.30 uur         2018-065, P Jelles Troelstrastraat en Grettingalaan, Harlingen, het bouwen van 22 woningen,                                        W17HLG087-1;
 • 11.00 uur         2017-333, Noorderhaven 47, Harlingen, het verbouwen van het pand tot een kantoor met woning,                               rijksmonument nr. 20546, M17HLG115-1;
 • 11.30 uur         2018-010, plan Zuid 2e fase, Harlingen, het bouwen van 110 woningen, W18HLG007-1;

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Openingstijden Klantencontactcentrum

Telefonisch bereikbaar
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur
vr 8:30 - 12:30 uur
Telefonisch: 14 0517

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur

Telefonisch: 14 0517

Inloopspreekuur Gebiedsteam
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
MFC 't Vierkant

Afspraak maken

Contactformulier

Tegel eruit, boompje erin

WOZ loket